CEE COAS IDEAS CLARAS

PROGRAMA ELECTORAL 2019 | POLÍTICAS DE IGUALDADE

Serxio Domínguez, candidato á alcaldía de Cee
PROGRAMA ELECTORAL 2019 | POLÍTICAS DE IGUALDADE

PASAREMOS A GARDERÍA MUNICIPAL A REDE DE GALIÑA AZUL DA XUNTA,
FACÉNDOA ASÍ MAIS ECONÓMICA PARA AS FAMILIAS
.

• Revitalizaremos o actual Centro de Información á Muller.

• Crearemos unha LUDOTECA ONDE SE POIDA DEIXAR AOS RAPACES E
RAPAZAS NAS HORAS QUE VAN DENDE A SAÍDA DO COLEXIO ATÉ A
CHEGADA DAS NAIS E PAIS DO TRABALLO
, e na época estival.

• Elaboraremos un Plan de Igualdade e Participación, ca promoción e posta en marcha
de campañas de información, divulgación y sensibilización de respecto, “educando
en igualdade”. Poñeremos en marcha programas de sensibilización con respecto ás
desigualdades laborais existentes entre homes e mulleres.

• O concello tamén fomentará a incorporación da muller ao mercado laboral, mediante
a súa xestión ordinaria, sobrepuntuando na contratación de obras e servicios ás
empresas que contraten a mulleres, e introducindo este criterio nas súas propias
ofertas de emprego.

cand

PROGRAMA ELECTORAL 2019 | POLÍTICAS DE IGUALDADE