PROGRAMA ELECTORAL 2023

EDUCACIÓN. DEPORTE

O BNG de Cee presenta o seu proxecto de futuro para o concello de Cee
EDUCACIÓN. DEPORTE

EDUCACIÓN

  • Abriremos unha liña de becas para as familias mais necesitadas con nenos e nenas en idade escolar, baseada nas rendas familiares.
  • Ampliaremos o patio exterior da gardería e o cambio do piso.
  • Impulsaremos e demandaremos novas titulacións de formación profesional acorde ás necesidades reais de emprego da comarca.
  • Solicitaremos unha inspección por organismo competente das Instalacións do Vello Instituto de Raíces para reformalo e emendar as deficiencias existentes. Xa dispón de patio e aulas para poder ser postas ao dia novamente para novos usos.
  • Demandaremos a construción dun salón de actos no C.E.I.P. Vila de Cee para que poidan levar a cabo adecuadamente os seus actos. Procederemos a realizarlle mantementos habituais que eviten o seu deterioro e os impertinentes grandes gastos. Procederase á renovación dos lugares de ocio
  • Crearemos un plan municipal integral de prevención da drogadicción.

 

DEPORTE

EDUCACIÓN. DEPORTE