Explicación do acaecido no Pleno de Organización de Cee

Explicación do acaecido no Pleno de Organización de Cee

Logo do acaecido no día de onte, como portavoz do Bng de Cée quero aclarar o seguinte:

A miña ausencia ao pleno de organización, a pesares daqueles que queren ver, ou buscan que sexa eu como eles, ten causa sobradamente xustificada.

As sete trinta da tarde, tras asistir a unha reunión en Compostela, e atopándome de camiño cara a casa, teño un percance co coche na saida de Baiñas. Para ser mais exactos, e tras parar a atender unha chamada de móbil, o vehículo non arranca por falta de batería.

Inmediatamente chamo ao compañeiro para que me veña buscar, mais concretamente a César Pérez, compañeiro do Bng e número dous nas pasadas eleccións.

En vista de que en trinta minutos non nos daría tempo a chegar , envío dous whatsapps ao alcalde para facerlle saber da miña situación. Tras comprobar que non os lé, procedo a chamalo por teléfono e comunicarlle que me retraso 20 minutos e que fagan o favor de esperarme. A súa contestación é... Xa vemos que facemos.

As 20:12 minutos entro polas portas do concello e atópome con que xa están baixando os concelleiros, que non se me esperou. Foi decisión do alcalde celebrar o pleno e non esperar a que eu chegara, decisión totalmente errada ao meu parecer, e que él aproveitou para aprobar os puntos da orde do día sen a miña presenza.

O Bng solicitará, co apoio dos demais concelleiros e concelleiras que estean pola laboura, a celebración dun novo pleno para tratar todos e cada un dos asuntos de novo.

Un percance deste tipo non pode marcar o porvir dunha lexislatura, tendo en conta que estamos a falar dun pleno dos mais importantes a celebrar nos catro anos vindeiros.

En Cée a 4 de Xullo de 2015

Explicación do acaecido no Pleno de Organización de Cee