Apoio os traballadores da escola de música

Apoio os traballadores da escola de música

Un dos argumentos usados para defender a moción de censura era o grave deterioro da situación económica do Concello.

Un ano e medio despois, despois de múltiples recortes e despidos, a situación non so non mellorou senón que incluso hai traballadores coas súas nóminas pendientes de pago.

O caso máis evidente é a dos traballadores da Escola Municipal de Música que sufriron retrasos no cobro das súas nóminas.

NOTA ATRASOS ESCOLA MÚSICA

Apoio os traballadores da escola de música